Links

conrad.nl (materialen)

fechtner-modellbau (materialen)

intermodellbau.de (beurs)

kermisclub.nl (kermissite met modelbouwforum)

proton-modelbouw.nl/ (materialen)

kruis.nl/ (gereedschappen o.a. Proxxon)

fallerstore.nl/ (bouwpaketten van kermis-attracties)

bengs-modellbau.de/ (hardsolderen, instructie en filmpje)

youtube.com/watch?v=Rmf3SDhi1cw (erg leuk filmpje)

modelltruckforum.de (zoek op ‘kirmes’, kermistransporten en attracties; wel eerst aanmelden)

hussrides.com (Duitse bouwer van o.a. de ‘Rainbow’, ‘Breakdance’ en andere grote molens)

Kirmesmodelle-XL — die Modelle im besonderen Maßstab (Duitse modelbouwer van modellen op grotere schaal )

greenbasic.nl (materialen; ik koop hier vooral berkentriplex)

kermisinhetklein.nl (prachtige modellen, geheel demontabel)